Nadace Independent Press

Nadace Independent Press se stala čtvrtinovým vlastníkem společnosti Respekt Media

24.11.2023

Nadace Independent Press vlastní čtvrtinový podíl v nově založené společnosti Respekt Media, která od 1. listopadu 2023 vydává týdeník Respekt. Vydavatelství vlastní rovným dílem spolu s dalšími třemi subjekty: slovenským Denníkem N, nadací Aegis Holding, za kterou stojí slovensko-maďarský podnikatel a mecenáš László Szigeti, a samotnou redakcí Respektu v čele s šéfredaktorem Erikem Taberym. Po 17 letech tak týdeník Respekt změnil majitele.

Málokterý obor prochází tak zásadní proměnou jako svět médií. Klesají příjmy z inzerce, ubývá čtenářů ochotných platit za obsah a zároveň rostou náklady na tisk, papír a distribuci. “Média musejí být schopná zkoušet nové cesty, rychle reagovat na výzvy a přemýšlet, jak oslovit čtenáře. V případě titulů jako je týdeník Respekt, navíc ono oslovování musí být v seriózní podobě. Jako samostatný titul bude moci Respekt pohotověji reagovat na náročné výzvy, které dnes před médii stojí,“ zdůvodňuje šéfredaktor Erik Tabery odchod z Economie a založení nového vydavatelství. Předplatitelé Respektu budou nyní moci číst texty v digitální podobě průběžně celý týden. Každý den vyjdou dva delší články a komentář, větší texty vyjdou navíc rovnou v audio podobě. Nově Respekt také spouští pravidelný podcast, který upozorní na důležité události daného dne.

“Nadace Independent Press coby spoluvlastník českého Deníku N jasně ukázala, že ctí nezávislost médií. Během jednání o vstupu do Respektu bylo vždy patrné, že to je záměr nadace i v případě našeho časopisu. Všichni noví majitelé jsou tak garanty, že naším jediným cílem bude i nadále jen kvalitní žurnalistika,” říká Tabery a dodává: “Vážíme si nejen důvěry Nadace Independent Press v náš projekt, ale také způsobu jednání v průběhu akvizice, který byl příkladný, a který je pro nás velkým závazkem.”

“Našim posláním je v rámci nadační struktury dlouhodobě chránit média před politickými a ekonomickými tlaky a umožnit jim plnit funkci pojistky demokracie v naší zemi. Zařazení Respektu s jeho tradicí a reputací do našeho portfolia je v této souvislosti logickým a velmi významným krokem,” zdůraznil Jaroslav Horák, předseda správní rady Nadace Independent Press.

Důležitou roli ve zprostředkování akvizice Respektu sehrála advokátní kancelář Clifford Chance, která poskytla komplexní právní poradenství pro zajištění této transakce. Podle Emila Holuba, partnera kanceláře, šlo o náročný proces, na kterém se jeho tým podílel z převážné části pro bono. „Podařilo se nám splnit ambiciózní časový rámec, který jsme si pro tento projekt stanovili. Jsme hrdí, že jsme mohli přispět k zachování nezávislého charakteru týdeníku Respekt a podpořit tak Nadaci Independent Press a její snahu o zachování existence svobodných médií a kultivaci české mediální scény,” uzavírá Emil Holub.

———————————————————————————————————

Nadace Independent Press je jediným akcionářem společnosti Independent Press a.s., která drží 66,7% podíl ve společnosti N media a. s. vydávající Deník N a od 1. listopadu 2023 také 25% podíl ve společnosti Respekt Media a.s. Účelem Nadace je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných, názorově rozkročených informací, které sehrávají roli kontrolního mechanismu demokracie. Veškeré vytvořené zisky a další příjmy plynoucí Nadaci Independent Press budou použity na investice do nových mediálních projektů a na posílení a rozvoj projektů stávajících.

Zpět

Kontaktujte nás

Nadace Independent Press
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 09721291

Email: nadace@independent-press.cz