Nadace Independent Press

O nadaci

Účelem Nadace Independent Press je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných názorově rozkročených informací, které sehrávají roli kontrolního mechanismu demokracie. Tím přispívá ke kultivaci, osvětě, vzdělávání společnosti a k upevňování a posilování demokratických hodnot zahrnujících lidská práva, právní stát, parlamentní demokracii, svobodné volby, ochranu menšin, občanskou společnost, volný trh, sociální odpovědnost a záruky existence svobodných médií.

Dary Nadaci při vzniku poskytli:

4.12.2020: 37 500 Kč – Jaroslav Horák; 37 500 Kč – Martin Hájek; 37 500 Kč – Libor Malý; 37 500 Kč – Martin Vohánka; 37 500 Kč – Libor Winkler; 37 500 Kč – Jan Žůrek; 37 500 Kč – Ondřej Fryc; 37 500 Kč – Silke Horáková

17.12.2020: nefinanční dar 1 635 000 Kč – Arulo Estates s.r.o.; nefinanční dar 1 635 000 Kč – Martin Hájek; nefinanční dar 1 635 000 Kč – Libor Malý; nefinanční dar 1 635 000 Kč – Martin Vohánka; nefinanční dar 1 635 000 Kč – Libor Winkler; nefinanční dar 1 635 000 Kč – Jan Žůrek; nefinanční dar 1 635 000 Kč – Ondřej Fryc

Veškeré vytvořené zisky a další příjmy plynoucí Nadaci Independent Press jsou využívány na investice do nových mediálních projektů a na posílení a rozvoj projektů stávajících.

Nadace Independent Press je jediným akcionářem akciové společnosti Independent Press a.s., která drží 66,7% podíl ve společnosti N Media, a. s.. Zbylých 33,3 % akcií vlastní slovenský Denník N. Společnost N Media a.s. je vydavatelem Deníku N.

Vlastní také čtvrtinový podíl ve společnosti Respekt Media, která od 1. listopadu 2023 vydává týdeník Respekt. Vydavatelství vlastní rovným dílem spolu s dalšími třemi subjekty: slovenským Denníkem N, nadací Aegis Holding a samotnou redakcí Respektu.

Historie Deníku N

U zrodu Deníku N stálo v roce 2018 osm českých osobností – Ondřej Fryc, Martin Hájek, Jaroslav Horák, Silke Horáková, Libor Malý, Martin Vohánka, Libor Winkler, Jan Žůrek – a slovenský Denník N.

Jejich přáním bylo vytvořit mediální platformu pro žurnalistiku nezávislou na mocenských, stranických a podnikatelských zájmech, která bude využívat investigativní postupy a vytvářet prostor pro svobodnou výměnu názorů a argumentů z širokého názorového spektra. Zároveň bude usilovat o dodržování nejvyšších profesionálních a etických standardů.

V prosinci 2020 zakladatelé posílili nezávislost Deníku N a ustavili Nadaci Independent Press, do které darovali své podíly.

Lidé

Členem orgánu Nadace Independent Press nesmí být politicky angažované osoby. Tím je myšleno aktivní členství v jakékoliv politické straně, politickém hnutí a koalici působící v České republice nebo v zahraničí; zastávání funkce v kterémkoliv samosprávném orgánu (od krajské úrovně výše) nebo orgánu státu; kandidatura na jakoukoliv politickou funkci; finanční dar politické straně, politickému hnutí či koalici; osobní účast v politické kampani.

Správní rada

 • Jaroslav Horák

  předseda správní rady

  Jaroslav Horák je spolumajitelem nakladatelské skupiny Albatros Media, investorem a předsedou investičního výboru ARX Equity Partners - skupiny private equity fondů pro střední a východní Evropu. Působí také jako člen kolegia Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a správní rady Nadace Albatros.

 • Hana Dvořáková

  členka správní rady

  Hana Dvořáková je česká vědkyně a filantropka, zakladatelka Nadace Experientia. Mezi lety 1986-1996 spolupracovala s prof. Antonínem Holým na vývoji antivirových látek, a podílela se tak na jednom z největších objevů české vědy. Do své Nadace Experientia, která podporuje české vědce, věnovali s manželem více než 200 milionů korun. Dále podporují Člověka v tísni, Nadaci Via či Českou filharmonii.

 • Jan Žůrek

  člen správní rady

  Jan Žůrek je prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Byl jedním ze zakladatelů kanceláře KPMG v Praze, v letech 2010-16 řídícím partnerem. V současnosti se vedle podnikatelských projektů věnuje i obecně prospěšné činnosti – působí jako člen správní rady Cesty domů, z.ú., dozorčí rady Nadace rodiny Vlčkových nebo ekonomické rady Arcidiecéze pražské.

 • Emil Holub

  člen správní rady

  Emil Holub je partner mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance, kde stojí v čele realitní praxe její pražské kanceláře. Mimo svou pracovní činnost se dlouhodobě věnuje práci v neziskových organizacích – byl členem Dozorčí rady Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, od roku 2012 je členem Dozorčí rady Knihovny Václava Havla. Působí také ve správní radě neziskové profesní organizace Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

 • Jitka Adamčíková

  členka správní rady

  Jitka Adamčíková působí jako mediální analytička. Společně s Václavem Štětkou je autorkou národní zprávy o stavu české mediální scény Media Pluralism Monitor. Dlouhodobě spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, pro kterou hodnotí činnost médií v průběhu voleb. Mediální problematikou se v minulosti zabývala také v Nadaci OSF, Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) či v Newton Media.

Dozorčí rada

 • Aleš Zídek

  předseda dozorčí rady

  Aleš Zídek pracuje v rodinné investiční kanceláři R2G, kde je zodpovědný za finanční řízení, oceňování a strukturování transakcí. Od roku 1998 je daňovým poradcem a působil nejprve v pražské kanceláři Arthur Andersen a následně White & Case. Je členem poradního výboru CVCA pro daně a právo. Obecně prospěšné činnosti se věnuje dlouhodobě soukromě i jako člen spolku Rotary Club Prague International a člen dozorčí rady Nadačního fondu Abakus.

 • Tomáš Richter

  člen dozorčí rady

  Tomáš Richter je advokátem v advokátní kanceláři JŠK v Praze a docentem obchodního práva. Tomáš Richter je členem redakčních rad odborných právních časopisů v ČR a v Nizozemsku, v oblasti své specializace rozsáhle publikoval v tuzemsku i v zahraničí, kde se též angažuje v profesních organizacích. Přes 20 let vyučoval na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 je rozhodcem.

Tým nadace

 • Ivan Pavlíček

  statutární zástupce Independent Press, a.s

  Ivan Pavlíček založil v roce 1990 společnost Next s.r.o., kde řídil zejména obchod a marketing až do jejího prodeje v roce 2019. V posledních letech pracoval zároveň jako terapeut v Terapeutickém centru Modré dveře z.ú.. V současné době působí jako konzultant pro marketing, obchod a restrukturalizace řady firem.

Dokumenty

Název dokumentu
Zakládací listina Stáhnout dokument
Statut Stáhnout dokument
Výroční zpráva 2021 Stáhnout dokument
Výroční zpráva 2021 - doplnění informací Stáhnout dokument
Výroční zpráva 2022 Stáhnout dokument
Kodex řádné správy Stáhnout dokument

Aktuality

Kontaktujte nás

Nadace Independent Press
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 09721291

Email: nadace@independent-press.cz